Det tilbys en gratis prøveperiode på to uker med fri support.

Gratis prøveperiode forutsetter at brukeren gjennomfører 4 timers basis opplæring for
å sikre at caset ditt modelleres og løses på en god måte. Dette er betalte timer, men det gir
forpliktelse fra begge sider. Vi blir kjent med caset ditt og kan gi god (gratis) støtte i testperioden.