SPIDER gir innsparinger på opp til 10% av transportkostnadene.

Selve planleggingsarbeidet går mye raskere enn ved manuell planlegging. I tillegg åpner SPIDER for at det blir lettere å simulere ulike scenarier og kunne diskutere fakta/konsekvenser med kolleger, kunder og sjåfører.

Generelt gir SPIDER oversikt og kontroll, eller med andre ord: «Vite, ikke bare tro».