Partnere

 
Evry Forest & Logistics Gøteborg, Sweden benytter SPIDER-moduler for adressevask og avstandsberegning i sine logistikksystemer.

 

Locus har integrert SPIDER-moduler inn i sin programvare, som blant annet brukes i AMK-sentraler.

 

Nordeca har integrert SPIDER-optimering inn i sine kartløsninger.

 

Vehco i Gøteborg leverer avanserte mobilløsninger som er integrert med SPIDER.

 

ACOS leverer blant annet driftssystemer til hjemmetjenesten i mange kommuner. ACOS og SPIDER samarbeider om å tilby automatisk optimering ved planlegging av hjemmetjenester.

 

PwC har flere erfarne konsulenter som benytter SPIDER i ulike konsulentoppdrag.

 

Infosoft har integrasjon mot SPIDER i løsninger for avisdistribusjon.