Hva er SPIDER?

SPIDER er et avansert automatisk verktøy for planlegging/optimering av distribusjon og innhenting av gods. SPIDER kan også benyttes ved planlegging av f.eks. ruter for selgere, serviceteknikere eller hjemmehjelp. SPIDER kan optimere store case med flere tusen ordre som fordeles på flere hundre biler.

Basisfunksjonalitet:

  • God adressevask sikrer realistiske posisjoner på ordrene

  • Realistisk modellering av bilenes fart, inkludert rush

  • Realistiske modelleringer av servicetid ved lasting og lossing (mange nyttige modelleringsmuligheter)

  • Mulighet til å justere parametre for å finjustere resultatene. Eksempelvis for å se konsekvensene av å redusere servicetiden med 5%

  • En ordre kan stille krav til bestemt bil/biltype, f.eks. hvis en ordre må leveres med liten bil eller bil med kran

  • Ulike tidsvinduer på ordrene

  • Tidsrammer på sjåfør/bil, inkludert arbeidstid/pause

  • Flere turer pr. skift og flere skift pr. bil

  • Avansert håndtering av tilhenger

  • Ulik servicetid på ulike biler 

Optimering

SPIDER bruker avanserte regnemodeller som beregner seg frem til billigste løsning gitt at alle regler overholdes (tidsvinduer, rammetider, krav til bil, osv.). 

Brukervennlighet

SPIDER er oversiktlig og brukervennlig. Planene vises i kart og tabeller som gir god oversikt over store og kompliserte case.

Faste ruter eller daglig planlegging?

Noen bruker SPIDER til å bygge gode faste ruter og planlegge disse igjen f.eks. fire ganger pr år. Andre bruker SPIDER i daglig operativ planlegging, dvs. lager nye planer hver dag basert på ordremengden.

Integrasjon

Grunndataene kan lett importeres via Excel, eller integreres automatisk mot ditt ordresystem.