Nytte

SPIDER gir:

  • 5-20% innsparing i transportkostnader gjennom bruk av færre biler og færre timer/km. Det gir tilsvarende store miljøeffekter.

  • Fornøyde sjåfører. Ruteplanene har fornuftig rekkefølge, realistiske kjøretider og tidsbruk ved lasting og lossing. Rutene blir jevne og rettferdige, og sjåfør slipper å sette opp leveringsrekkefølgen selv.
  • Fornøyde kunder. Det er lettere å sette opp realistisk besøkstidspunkt, og man kan melde fra til kunde om forventet ankomst.
  • Redusert planleggingstid. Transportplanlegger kan planlegge større områder med større oversikt, og får tid til andre lederoppgaver, som å følge opp sjåfører og kunder.
  • Oversikt og kontroll, og nyttige nøkkeltall til selskapets ledelse.