Integrasjon

Integrasjon mot ERP /TMS (ordresystemer):

SPIDER kan integreres mot ERP/TMS via

  • SPIDER WEB service API
  • SPIDER Hotlink. (XML eller flate filer)
  • SPIDER Database (SQL database).

EXCEL
Ved simuleringer og optimering av faste ruter importeres og eksporteres data enkelt via EXCEL.