Bruksområder

SPIDER kan brukes ved:

  1. Operativ daglig planlegging

  2. Optimering av faste ruter

  3. Simuleringer/"What-if"-analyser

Godstransport:

  • Distribusjon

  • Innhenting. (F.eks. renovasjonsruter)

  • Distribusjon og innhenting på samme tur

  • Budbilkjøring, dør-til-dør (tramp-ordre)

  • Frekvensordre, finn riktig besøksdag

  • Tankbil og peiledata (VMI)

Besøksplanlegging:

  • Planlegging for servicepersonell, selgere, hjemmehjelp